Opšti uslovi kupovine i korišćenja - JelenaPlus Shop

Opšti uslovi kupovine i korišćenja

Opšti uslovi kupovine i korišćenja

JELENA PLUS je online prodavnica JELENA RANKOVIĆ PR, ZANATSKO KOMISIONO TRGOVINSKA RADNJA JELENA + BEOGRAD (VRAČAR) za proizvode koji se mogu ostaviti na daljinu putem interneta.

Proizvodi na JELENI PLUS su ponuđeni po fiksnoj ceni koju je utvrdio prodavac. Cene su predstavljene u dinarima.

Nakon prihvatanja prodavčeve ponude u smislu kvaliteta, izgleda, opisa i elemenata proizvoda i cene za predmetne proizvoda, proizvode treba poručiti pomoću dugmeta ‘Poruči’ na stranici Porudžbine.

Obzirom da su svi proizvodi na JELENI PLUS ograničene količine ili unikatni, JELENA PLUS će na svakodnevnom nivou ažurirati proizvode koji se nude putem online shop-a. JELENA PLUS se odriče odgovornosti ukoliko nije u mogućnosti da vam dostavi određen proizvod ukoliko je isti prodat na dan, odnosno dan pre vašeg poručivanja robe. Kako bi se kupoprodaja smatrala zaključenom, JELENA PLUS će vas kontaktirati putem broja telefona, odnosno maila koji ste ostavili pri porudžbini i na taj način potvrditi kupoprodaju.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) JELENA PLUS odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost JELENE PLUS ne postoji ako isporučena roba odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, ako je proizvod oštećen kao rezultat neadekvatnog rukovanja kupca, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste po kvalitetu i funkcionisanju i ako odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe. Kod prodaje polovne robe, rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost iznosi godinu dana od prelaska rizika na kupca. Sve primedbe i reklamcije možete poslati na: jelena.plus.rs@gmail.com.

Vaša upotreba JELENE PLUS veb sajta i usluga podrazumeva da ste razumeli i dali saglasnost na Uslove korišćenja usluga JELENE PLUS.

JELENA PLUS zadržava pravo da izmeni sadržaj pauziranjem ili brisanjem bilo kog proizvoda ili naloga na osnovu njene diskrecije.

JELENA PLUS može da izmeni uslove korišćenja usluge i o tome je dužna da obavesti svoje korisnike. Kada se izvrše ove izmene, JELENA PLUS će napraviti novu verziju Uslova korišćenja dostupnu na JELENI PLUS. Razumete i slažete se da ako nastavite korišćenje JELENE PLUS nakon datuma promene Uslova korišćenja usluge, vaša upotreba JELENE PLUS će biti jednaka prihvatanju ažuriranih uslova korišćenja usluge.

Materijali i slike na JELENI PLUS kao i ime JELENE PLUS su vlasništvo JELENA RANKOVIĆ PR, ZANATSKO KOMISIONO TRGOVINSKA RADNJA JELENA + BEOGRAD (VRAČAR) i zaštićeni su Zakonom o zaštiti autorskih i srodnih prava i Zakonom o zaštiti žigova. Možete videti JELENA PLUS ime, materijale i slike na vašem računaru radi korišćenja JELENE PLUS usluga, ali ne možete koristiti JELENA PLUS ime, materijale ili slike na bilo koji drugi način bez pismenog odobrenja od JELENE PLUS.

JELENA PLUS ohrabruje svoje kupce da pokušaju da reše eventualne sporne situacije kontaktiranjem JELENE PLUS.

Kupci proizvoda koji su kupljeni na JELENI PLUS, proizvode mogu platiti uplatom na račun JELENE PLUS ili gotovinom prilikom preuzimanja robe. U slučaju da vam je zatraženo da koristite alternativni način plaćanja, molimo Vas da to odmah prijavite putem e-maila JELENE PLUS.

JELENA PLUS nije obveznik PDV-a

JELENA PLUS ne prihvata nikakvu odgovornost za štete koje mogu proizaći iz vaše upotrebe ili nemogućnosti korišćenja JELENE PLUS, ni za štetu koja može da se javi na računaru, hardveru ili softveru, modemu, telefonskoj liniji, drugoj imovini, poslovanju, vremenu, prihodu, ili drugim nematerijalnim sredstvima kao rezultat vase upotrebe JELENE PLUS. JELENA PLUS ne prihvata nikakvu odgovornost za štete koje mogu nastati iz prenesenih poruka ili od JELENE PLUS, ili od vašeg korišćenja u bilo kojoj formi, materijala, slika ili fajlova koji su obezbeđeni na JELENI PLUS.

Dalje, JELENA PLUS neće biti odgovorna za oštećenja bilo koje vrste nastale upotrebom JELENE PLUS ili iz bilo koje usluge treće strane, aplikacije treće strane, sadržaja treće strane, informacija ili materijala na JELENI PLUS. Vaše samostalno i ekskluzivno parvo u slučaju nezadovoljstva JELENE PLUS je prestanak korišćenja JELENE PLUS.

Obaveštavamo vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača, kupovina preko našeg online shopa internet stranice www.jelenaplus.rs smatra prodajom na daljinu. Uz poručenu robu, JELENA PLUS će kupcima dostaviti fiskalni račun.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u državinu. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Izjava o odustanku mora biti svojeručno potpisana. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada mu je roba dostavljena. Po isteku roka od 14 dana od dana prijema robe, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe kao i organizaciju transporta iste u slučaju odustanka snosi kupac.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama, na primer, kada je roba proizvedene prema posebnim zahtevima kupca.