Slonovača - JelenaPlus Shop

Slonovača

Slonovača je koštana materija od koje su građene kljove slonova, ali i praistorijskih mamuta, zatim nilskih konja, morževa, ulješura, divljih svinja itd.

Takođe se odnosi generalno na predmete od slonove kosti.

Slonovača se može obrađivati ručno i mašinski. Draž ovog materijala je u mlečnoj belini površine koja s vremenom poprima žućkasti ton. Zbog svoje skupoenosti, koja potiče od njene retkosti i teške obrade, slonovača je oduvek bila simbol društvenog statusa.

Slonovača se koristila još u praistoriji za izradu raznih idola, a zatim i u drevnim civilizacijama Egipta, Mesopotamije i Stare Grčke. U Staroj Grčkoj je bila poznata hrizelefantinska tehnika vajara Fidije i njegove škole, u kojoj su urađeni Atina Partenos i Zevsov kip u Olimpiji.

U doba helenističke umetnosti, od slonovače se pravila sitna plastika, razni predmeti, a u Starom Rimu konzularni diptisi, različiti ukrasi i predmeti za igru. U ranom hrišćanstvu i vizantijskoj umetnosti kipovi svetaca, relikvije, korice knjiga sa biblijskim prizorima, te biskupski prestoli.

U doba romanike i gotike uz već navedeno slonovača se koristila i za upotrebne predmete sa umetničkim elementima (pribor za jelo, ručice i korice za mačeve idr). U baroku se koristila za intarzije u drvetu, toaletne luksuzne predmete isl.

U Indiji, Kini i Japanu od slonovače su pravljene statue i reljefi sa sakralnim i erotskim prikazima te oružje, nakit, figure za šah idr. Kod drugih azijskih i afričkih naroda slonovača je povezana sa najranijim pojavama rukotvorina (idoli, oružje).

Danas je trgovina slonovačom zabranjena jer su se neke životinjske vrste suočile s istrebljenjem. Predmeti kojima se danas trguje su isključivo stari predmeti.

Ukoliko vas zanima naša aktuelna ponuda ili cena…

Predlažemo ako ste u mogućnosti da posetite našu malu i slatku antikvarnicu koja se nalazi u Sinđelićevoj 6 kod Vukovog spomenika. Pružićete nam iskreno zadovoljstvo a mi ćemo se potruditi da ispunimo očekivanja. Naravno uvek nas možete kontaktirati na email ili telefon 011/2439 600.