Reklamacije - JelenaPlus Shop

Reklamacije

Poštovani potrošači,

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) JELENA PLUS odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 godine od datuma vaše kupovine. Zakonska odgovornost JELENE PLUS ne postoji ako isporučena roba odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model, ako je proizvod oštećen kao rezultat neadekvatnog rukovanja kupca, ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste po kvalitetu i funkcionisanju i ako odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe. Kod prodaje polovne robe, rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost iznosi godinu dana od prelaska rizika na kupca. Sve primedbe i reklamcije možete poslati na: jelena.plus.rs@gmail.com.

Vaša upotreba JELENE PLUS veb sajta i usluga podrazumeva da ste razumeli i dali saglasnost na Uslove korišćenja usluga JELENE PLUS.

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač izjavljuje reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka na sledeće načine:

  1. lično u našem maloprodajnom objekatu u Sinđelićevoj 6.
  2. slanjem emaila na jelena.plus.rs@gmail.com

JELENA PLUS ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom uređaju koji služi za smeštanje podataka.

Obaveza potrošača jeste da prilikom izjavljivanja reklamacije priloži račun, kopiju računa, ugovor o prodaji na daljinu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.